3 Nov 2009

Blake Lively looking uber sexy in Nylon magazine